GEWASVERZORGING

Plaatsspecifiek bespuiten

Loonbedrijf van Raak B.V. beschikt over een spotsprayer, hiermee kan onkruid herkend en bespoten worden. Door de ervaring en kennis waar Loonbedrijf van Raak B.V. over beschikt kan in samenwerking met deze machine aardappelopslag en andere probleem onkruiden bestreden worden. Dit resulteert in een beter opbrengt en een reductie in middelen van wel 95 procent.

Doordat deze machine doormiddel van camera’s en algoritmes onkruid kan herkennen en lokaliseren, wordt tot op 4 centimeter precies onkruid bespoten. dit alles met een werkbreedte van 6 meter en een snelheid van 6 á 7 km/uur.

Dit alles wordt in combinatie met een werktuigendrager gedaan, hierdoor wordt de schade aan het gewas beperkt

Ziekte- en onkruidbestrijding

De landbouwindustrie vraagt om een geïntegreerde aanpak op het gebied van gewasverzorging. Het juiste moment van ziekte- en onkruidbestrijding is van essentieel belang voor de voortgang van het gewas. Voor de gewasverzorging maken wij gebruik van drie zelfrijdende veldspuiten. Alle spuiten worden volledig GPS-gestuurd in combinatie met sectieafsluiting, zodat er nauwkeurig gespoten kan worden.

Ook beschikken we over een onkruidstrijker, hiermee kan aardappel opslag bestreden worden.

De juiste kennis en het registreren van de nodige gegevens is zeer belangrijk. Om dit te waarborgen volgt ons personeel regelmatig een cursus om up-to-date te blijven.

Stuifbestrijding

Gewassen zijn gedurende de eerste maanden het meest kwetsbaar voor verstuiving en/of winderosie. Dit kan leiden tot grote (financiële) schade. Door het aanbrengen van een laagje papiercellulose wordt er een langdurige bescherming geboden.

Voor het aanbrengen van de papiercellulose wordt gebruik gemaakt een Lite Trac, deze zelfrijdende machine is uitgerust met een tank van 13 m³ en een sproeiboom van 33 meter breed (diverse werkbreedtes zijn mogelijk). De Lite Trac wordt volledig GPS-gestuurd in combinatie met sectieafsluiting, dit om overlap zoveel mogelijk te beperken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden met betrekking tot gewasbescherming?
Neemt u dan gerust contact met ons op, wij informeren u graag.