PRIVACY VERKLARING

Loonbedrijf Van Raak B.V is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:
Loonbedrijf van Raak B.V.
De Luther 4
5095 AC HOOGE MIERDE
KvK: 18019738
T: +31 13 509 1361
E: administratie@heijra.nl

Aanleiding
Loonbedrijf van Raak B.V hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Loonbedrijf van Raak B.V. verwerkt persoonsgegevens van:
– Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
– Contactgegevens leveranciers van diensten en producten

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
BSN Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact

Loonbedrijf van Raak B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. 

Doel en grondslag:
Loonbedrijf van Raak B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking: Grondslag gegevensverwerking
Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
Het afhandelen van jouw betaling Uitvoeren overeenkomst
Verzenden van onze nieuwsbrief Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt loonbedrijf van Raak B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Loonbedrijf van Raak B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Privacy medewerkers loonbedrijf Van Raak B.V.
Loonbedrijf van Raak B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
Loonbedrijf van Raak B.V. neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via +31 13 5091361.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware op onze apparaten
– Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS).
– Vergrendeling van de apparaten

Jouw rechten

Rechten Omschrijving
Recht op inzage Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij loonbedrijf van Raak B.V. vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door `loonbedrijf Van Raak B.V.
Recht op overdracht (dataportabiliteit) Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij loonbedrijf Van Raak B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient loonbedrijf Van Raak B.V.  al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij loonbedrijf Van Raak B.V.  vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat loonbedrijf Van Raak B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met loonbedrijf Van Raak B.V.. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren
Loonbedrijf van Raak B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer loonbedrijf van Raak B.V.  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van loonbedrijf Van Raak B.V.  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen
Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
Loonbedrijf van Raak B.V.
De Luther 4
5095 AC HOOGE MIERDE
KvK: 18019738
T: +31 13 509 1361
E: administratie@heijra.nl